Marketplace online สำหรับสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ!

ข้าวอินทรีย์

ข้าวกล้องอินทรีย์น้ำนมกลิ่นใบเตย

฿ 109.00 ราคาปัจจุบัน

ค่าจัดส่ง ฿ 15.00/ชิ้น
เรื่องราวของ ข้าวอินทรีย์

สินค้าเพื่อสุขภาพจาก ข้าวอินทรีย์

ข้อมูลสินค้า

ข้าวกล้องเขียวน้ำนมกลิ่นใบเตยซึ่งเป็นข้าวกล้องที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ประกอบด้วยเมล็ดข้าวที่มีสีเขียว ซึ่งได้จากการเก็บเกี่ยวข้าวในช่วงรวงข้าวอ่อน ลักษณะคล้ายข้าวเม่า อีกทั้งยังมีกลิ่นอ่อน ๆ คล้ายกลิ่นใบเตย นี่จึงเป็นที่มาของชื่อ ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชนบ้านถลุงเหล็ก จังหวัดขอนแก่น เราใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่การเพาะปลูกไปจนถึงการสีข้าวและได้รับการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพข้าวจากเกษตรอำเภอในทุกปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นข้าวอินทรีย์ที่ปลอดภัยและไม่ใส่ปุ๋ยเคมีรวมถึงยาฆ่าแมลง ข้าวเก็บเกี่ยวประมาณเดือนธันวาคม 2562 - มกราคม 2563 นอกจากนี้เราสีข้าวด้วยโรงสีชุมชนและสีข้าวอาทิตย์ละครั้ง เพื่อให้ได้ข้าวใหม่และไม่รมควันข้าว ซึ่งข้าวกล้องสามารถเก็บรักษาได้เป็นปี

คุณประโยชน์ : ประกอบด้วยวิตามินอี,บี1, มีใยอาหารช่วยคุมน้ำตาลในเลือด รวมถึงมีสารกาบาสูง

ที่มาของข้าว เราได้รับการสนับสนุนมากจากเกษตรอำเภอที่นำพันธุ์ข้าวมาจากมูลนิธิชัยพัฒนา และนำมาแจกจ่ายให้ชาวบ้าน ซึ่งชาวบ้านในกลุ่มจะนำไปปลูกต่อและได้ทำการพัฒนาคุณภาพของข้าวในทุก ๆ ปี

ดังนั้นแล้วทุกการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ข้าวของเรานั้น ถือเป็นการสนับสนุนกลุ่มชาวนาเพื่อให้มีทุนมากพอและเพิ่มศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวในการแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร รวมถึงการพัฒนาคุณภาพข้าวต่อไปเพื่อให้เทียบเท่าตลาดในประเทศและนอกประเทศ

รีวิวจากลูกค้า
ผู้รีวิว

เมื่อวันที่่

สินค้านี้ยังไม่มีรีวิว